Bustrollets Förskola är en privat förskola
dit alla barn mellan 1-5 år är välkomna

allmänt

Med anledning av de nya regler som gäller angående GDPR kommer vår hemsida att förändra innehåll och utseende. Vår hemsida kommer fortfarande att presentera vår verksamhet! Läs mer om vår Integritetspolicy här.

Bustrollets Förskola är en privat förskola dit alla barn mellan 1-5 år är välkomna! Förskolan består av tre avdelningar, två 1-3 års avd. (Trulsa och Vilda) samt en 4-5 års avd.(Rulle). Vi har en natur och miljö-inriktning på vår förskola samt så lägger vi stor vikt på en bra sammansatt kost med mycket frukt och grönt. Vi har ett entreprenöriellt synsätt på verksamheten där barnen är delaktiga och drivande, vi är lyhörda för deras idéer och önskemål. Förskolan erbjuder en stor inbjudande lekgård och skogen som närmsta granne!

Förskolan ligger belägen 2 km norr om centrala Söderhamn, bra bussförbindelse finns. 

Till lunch serveras god och näringsrik husmanskost från Tempo Vågbro.

Vid eventuella klagomål gällande förskolan finns en klagomålshanteringsmall att fylla i. Mallen kan laddas ner här eller fås på förskolan. Ifylld mall lämnas till förskolechef (Sara Leek), mailas till: sara.leek@bustrollet.se alt postas/lämnas i vår postlåda: Södra Höglundavägen 1, 826 62 Norrala.Dagliga verksamheten

  • Vi jobbar tematiskt med nytt tema varje termin alt läsår.
  • En dag i veckan har vi "myror i brallan". Då går vi bl a till skogen, arbetar med naturmaterial, lär oss om djur och växter mm.
  • Vi har gymnastik/rörelse en dag i veckan. Då tränar vi på samspel, turtagande, motorik mm samt att lära känna sin kropp genom rytmik, musik och dans.
  • Vi har dagligen samling då vi sjunger samt jobbar med matematik och språkutveckling. 
  • Varje vecka får ett barn ta med sig "berättarpåsen" alt. "bokpåsen" hem, barnet väljer en sak/bok hemma som sen tas med till förskolan, på samlingen visar och berättar/läser sen barnet/fröken om saken/boken, läroplanen säger: "förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar".


Drickmjölken som vi serverar
finansieras delvis av Europeiska
garantifonden för jordbruket.


Pedagogik

Förskolan har en natur- och miljö-inriktning. Vi vill ge barnen en god känsla för naturen och lära dem vikten av att värna om den i tidig ålder. Läs mer om vår pedagogik genom att klicka på bilden!

Bildgalleri

Här kan Ni se bilder från vår verksamhet, klicka på bilden!

Kontaktinfo

Bustrollets Förskola
Södra Höglundavägen 1, 826 62 Norrala
Telefon: 073-518 34 50
E-post: personalen@bustrollet.se