Personalen

Vi som jobbar PÅ bustrollen

All personal har många års arbetslivserfarenhet och är mycket trygga i rollen.

Vi som driver förskolan heter Sara Leek och Monica Myllers. Nio pedagoger är anställda i barngruppen, en personal är anställd på en köks- och städtjänst, samt så har förskolan en vaktmästare.

Vi ser det som mycket positivt att kunna erbjuda en förskola med manlig personal, vi anser att det behövs fler män inom barnomsorgen. Vi har utbildning med inriktning natur, matematik och teknik vilket vi kommer att ta till vara på bästa sätt, vilket kommer att synas i verksamheten, barnen ska få med sig synsättet att teknik är roligt. Att vi dessutom har en personal med LLU-utbildning gör att vi lättare kan ta emot elever från högskolan och på så sätt alltid hålla oss uppdaterade inom yrket. Vi anser också att kosten är en viktig del av verksamheten, vi vill erbjuda barnen en mångsidig och bra sammansättning av både mat, frukt och grönt.

Precis som kommunala förskolor lämnar vi årligen in en kvalitetsredovisning.
Maxtaxa gäller hos oss som på kommunala förskolor. Vi följer kommunens riktlinjer vad gäller öppettider och utgår ifrån föräldrarnas behov i den mån det är möjligt, vi har öppet max 12 timmar/dygn.

Sara Leek Delägare - Förskolechef

Förskollärare
Inriktning natur, matematik och teknik. 5-poängs högskolekurs i entreprenörskap

Monica Myllers Delägare - Personalansvarig

Förskollärare
1-års arbetslivserfarenhet inom särskola och autistiska barn, LLU-utbildning, 10-poängs högskolekurs invandrare i förskola, stor kunskap om kvalitetsredovisning.

Chatarina Jinnefalk - Förskollärare

Anställd - Heltid

Patrik Eriksson - Resurs

Anställd - Heltid

Stefan Leek - Vaktmästare

Anställd - Heltid

 

Alexandra Bodin - Förskollärare

Anställd - Heltid 

Kontaktinfo

Bustrollets Förskola
Södra Höglundavägen 1, 826 62 Norrala
Telefon: 073-518 34 50
E-post: personalen@bustrollet.se